Småstorkenebb (Geranium pusillum)

Bladene på småstorkenebb (Geranium pusillum) minner om blodstorkenebb, men er både mindre og sitter på en svært liten plante i forhold til blodstorkenebb.

Her er et eksempel på bladform på de nederste bladene fra en annen og kraftigere plante jeg fant like ved hos nummer 2, 07.10.11:

Naturlig utbredelse i Europa til Sibir og Vest-Himalaya.

Sandbukta, 1420 Svartskog, Norway

Last updated on 30 June 2024