Rødbrun høstlibelle (Sympetrum striolatum)

Det er mange av rødbrun høstlibelle (Sympetrum striolatum) i området langs Gjersøelven og bortover grusveien mot Bjørnrud.

Denne hunnen solte seg på grusveien mot Bjørnrud.

Last updated on 30 June 2024