Sneglebelg (Medicago lupulina)

Sneglebelg (Medicago lupulina) i stort antall i sydenden av Sandbukta, fra midten av Nordengs tomt og helt ned til sjøen, og på gårdsplassen til Knut sitt hus. Jeg har ikke sett de noe annet sted i området.

De blomstrer til sent på høsten og er en av få næringskilder for insekter helt til frosten kommer.

Last updated on 27 June 2024