Tofrøvikke (Vicia hirsuta)

Det er ingen tvil om hvilken vikke dette er når de har satt frukt!

Last updated on 15 December 2020