Sneglebelg (Medicago lupulina)

Sneglebelg (Medicago lupulina) vokser i stort antall i sydenden av Sandbukta, fra midten av Nordengs tomt og helt ned til sjøen, og på gårdsplassen til Knut sitt hus. Jeg har ikke sett de noe annet sted i området.

De blomstrer til sent på høsten og er en av få næringskilder for insekter helt til frosten kommer.

Naturlig utbredelse i Makaronesia, Europa til Kaukasus, nord og nordøst tropisk Afrika til den arabiske halvøy, det indiske subkontinent til Kina.

Sneglebelg (Medicago lupulina)

Sneglebelg (Medicago lupulina)

Sandbukta, 1420 Svartskog, Norway

Last updated on 4 July 2024