Sneglebelg (Medicago lupulina)

Sneglebelgene som vokser i store mengder syd i Sandbukta er nå nesten ferdige med å modne frø. De modne belgene er svarte som her.

Sneglebelg (Medicago lupulina)
De som er kommet kortest i modningen har en blanding av grønne og brune belger, og her smatter de siste bladlusene det de kan før maten og livet er over for i år.

Sneglebelg (Medicago lupulina)

Last updated on 15 December 2020