Røsslyng (Calluna vulgaris)

Når røsslyng (Calluna vulgaris) blomstrer førers den dypsøte duften over lange avstander. På tomta er det store mengder av den og denne sommeren har vekstforholdene vært svært gode, så det er store mengder røsslynblomster nå.

Dette er sommerens siste store nektarproduksjon, og insektene samles i hopetall. Bier som jeg ellers i sommer kun har sett sporadisk er nå i flertall av besøkende insekter. Humlene er det lite av, mens spesielt neslesommerfugl og dagpåfugløye holder seg nå til det røsslyngen tilbyr.

Naturlig utbredelse i Makaronesia, Europa til Sentral-Sibir, Nord-Marokko.

Røsslyng (Calluna vulgaris)

Røsslyng (Calluna vulgaris)

Last updated on 30 June 2024