Blåfjær (Polygala vulgaris)

Jeg trodde lenge at det kun vokste noen blåfjær (Polygala vulgaris) på oversiden langs Ingierstrandveien over tørrbakken i Sandbukta. Men i år klarte jeg å “snike” til meg ca en halvmeter mer av tørrbakken i Sandbukta. Normalt ville gressklippermannen dure over denne ekstra biten.
Det ga raskt gevinst, for når vekstene fikk vokse seg til blomstring viste det seg at det også her var noen få blåfjær!

Sandbukta, 1420 Svartskog, Norway

Last updated on 1 July 2024