Archive for 'Fredløsfamilien'

Gulldusk (Lysimachia thyrsiflora)

Gulldusk (Lysimachia thyrsiflora)

Gulldusk er et godt navn på denne arten som trives i vann, som her i Nydammen nord for Gjersjøen. Naturlig utbredelse i subarktiske og tempererte nordlige halvkule.

Fredløs (Lysimachia vulgaris)

Fredløs (Lysimachia vulgaris)

Østvendt langs bredden av Nydammen nord for Gjersjøen er det dyp jord, og her vokser fredløsene høye og kraftige. Når jeg var på besøk, var vannstanden veldig lav og røttene var ikke lenger under vann. Bladene vokser 4 eller 3 sammen, og her ser vi en som foretrekker 3.

Gulldusk (Lysimachia thyrsiflora)

Gulldusk (Lysimachia thyrsiflora)

Gulldusken vokser langs elven ut av Sjølitjernet og enkelte steder rundt vannet. Ifjor var det flom mesteparten av sommeren og da var nok mange under vann, men det er den jo tilpasset. Nå har vannstanden sunket såpass mye at vi her ser bunnen, men med normalt med nedbør står disse i vann. Dette er midten […]

Strandkryp (Glaux maritima)

Strandkryp (Glaux maritima)

Strandkryp fant jeg en stor og frodig bestand av på nordvestsiden der den vokser nærmest enerådende i tidevannsbeltet, som en siste eller første skanse av landvekster. Naturlig utbredelse i tempererte nordlige halvkule.

Fredløs (Lysimachia vulgaris)

Fredløs (Lysimachia vulgaris)

Siden jeg var liten har fredløs vokst i søkket på tomten – der vannet samler seg og renner ut i sjøen når det har regnet godt. Mange vokser helt i kanten mot svaberget ned mot sjøen og noen somre har nordavinden blåst og blåst til bakken har krøllet seg opp og med det avkortet muligheten […]

Skogstjerne (Trientalis europaea)

Skogstjerne (Trientalis europaea)

Vokser vanlig og tallrik i skogbunn. Mon tro om de som ga denne navn tenkte på alle stjernene som funkler når kronbladene får direkte sollys? Ihvertfall er det helt spesielt hvordan kronbladene glitrer i solen. Selv uten sollys er jo dette en blomst som tydelig står frem blant gress og vekster i skogbunnen. I motsetning […]