Mørkkongslys (Verbascum nigrum)

Det er lett å tro at en kongslys er en konslys, men nei… De ser like ut på avstand, med gule blomster og lang blomsterstengel. Mørkkongslys er flerårig, blir ikke like høy og har lilla støvbærere, i motsetning til filtkongslys.

Dette er eneste eksemplaret i området, der filtkongslys er mer vanlig.

Last updated on 15 December 2020