Dette er en plante som jeg noen år finner flere av her i Sandbukta, og denne ha r ulykkeligvis slått seg ned langs veien nede i Sandbukta, der den i sommer har blitt kuttet ned av kommunens ivrige kantklippere. Dermed ble det ingen blomstring i sommer og dermed heler ingen frøsetting!

Mørkkongslys (Verbascum nigrum)

Den har dog klart å produsere nye blomsterstander, men midt i september er det lite sannsynlig at det blir noen frøsetting. Mon tro om den kla rer å overleve til neste og å sette nye blomster….?

Related Photos