Tveskjeggveronika (Veronica chamaedrys)

Vokser vanlig i enger og strekker seg opp og støtter seg på høyt gress og andre planter.

På lang avstand sees de mange blomstene som et blåskjær som når man kommer nærmere er mengder av lillefingernegl store blomster.

Last updated on 15 December 2020