Åkerveronika (Veronica agrestis)

Bladene til åkerveronika (Veronica agrestis) virker ved første øyekast hårløse, men det er noen glassaktige hår her og der.

Naturlig utbredelse i Makaronesia, Europa til middelhavslandene.

Sandbukta, 1420 Svartskog, Norway

Last updated on 27 June 2024