Åkerveronika (Veronica agrestis)

I nedre del av veien som fører ned til stranden i Sandbukta er det et fuktig område før det blir grunn og grusete. Her vokser det mange små åkerveronika (Veronica agrestis). Noen av blomstene er nesten helt hvite, men de fleste er som avbildet her.

Naturlig utbredelse i Makaronesia, Europa til middelhavslandene.

Sandbukta, 1420 Svartskog, Norway

Last updated on 27 June 2024