Sundog

Kveldens solnedgang var virkelig spektakulær. Det sørget et tynt slør av cirrusskyer for, slik at det ble halo rundt solen i tillegg til en stråle opp fra solen på midten. Det hele varte kun noen minutter og ble nok ikke sett av mange.

For komplett beskrivelse av hva sundog og lignende lysfenomoener er, se Atmospheric Optics

Last updated on 15 December 2020