Tidevann

Gjerdet står høyt her selv om det er normalt høyvann.

Ved springflo eller når kraftige lavtrykk sveiper innom, står nesten hele gjerdet under vann! Og med det kommer selvsagt det som vannet bringer med – tang, kvister og søppel. Når vannet trekker seg tilbake henger endel av dette igjen i gjerdet, og viser hvor høyt vannet en gang har vært.

Last updated on 13 March 2024