Archive for 'Is'

Tidevannsiskrystaller

Tidevannsiskrystaller

Disse flotte krystallene oppstår kun i tidevannsbeltet, og hver gang vannet trekker seg tilbake utvikler krystallene seg. Dette er som så mange ting i naturen oftest kortvarig, og kun å se når sjøen fryser til første gang. Utover vinteren blir det sne, smelting, vind og andre påvirkninger som gjør at denne flotte ordenen blir til […]

Isens siste timer er kommet

Isens siste timer er kommet

Her vises sjøisen brutt opp av vestavinden og hvordan alle kanter etter gjentatte berøringer med andre isbiter har blitt til issørpe og avrundete biter. Det er nå kort tid igjen til solvarmen endelig har overvunnet den uvanlig lange og kalde vinteren. Bitene ser små ut på bildet, men dette er ikke noe nærbilde – de […]

Så rare lyder!

Så rare lyder!

For en hund er lydene av isen som bryter opp og gnisser mot hverandre noe nytt, og her må det undersøkes forsiktig. Her har Bernie (American Akita) klatret opp på ismorenen for å undersøke fenomenet og lydene nærmere. Merkelige greier dette, assa!

Endelig slapp isen taket!

Endelig slapp isen taket!

7. april vil stå lenge som det seneste fjordisen i Bunnefjorden har smeltet eller brutt opp. Jeg kan ikke huske at isen har ligget så lenge. Siste “rekord” var 1. april for noen år siden. Hadde ikke vestavinden slått inn, ville nok isen ha ligget i 2-3 dager til. Endelig høres bølgene mot land. endelig […]

Sjøisen slipper endelig taket

Sjøisen slipper endelig taket

Vinteren 2009/2010 la fjordisen seg uvanlig tidlig, og først i kveld, 29. mars, var det tegn til at isen endelig skulle slippe taket. En kortvarig og intens regnbyge med kraftig vind satte isen i bevegelse. Sakte men sikkert ble isen flyttet med vinden nordøstover mot Oslo. I forhold til land ble isen dyttet litt på […]