Disse flotte krystallene oppstår kun i tidevannsbeltet, og hver gang vannet trekker seg tilbake utvikler krystallene seg.

Dette er som så mange ting i naturen oftest kortvarig, og kun å se når sjøen fryser til første gang. Utover vinteren blir det sne, smelting, vind og andre påvirkninger som gjør at denne flotte ordenen blir til kasos og de nye krystallene vil kun klare å dannes mellom sprekker og gammel is.

Related Photos

No related posts.