Sundog

Dette varte knappe minuttet, fordi skyen beveget seg så raskt og vinkelen i forhold til solen endret seg deretter. Selv om jeg løp inn og hentet kameraet, fikk jeg ikke tatt bilde når det var på det mest intense. Det lyste utrolig sterkt og fanget oppmerksomheten selv i øyekroken.

Når skyen var forbi fargebrytningspunktet fra mitt ståsted, var det ingen andre skyer som kunne vise resten av eller deler av sundog-buen rundt solen. Er man riktig heldig kan man se en bue rundt solen som jeg gjorde 13. mai 2009 – også det varte i kort tid.

For komplett beskrivelse av hva sundog og lignende lysfenomoener er, se Atmospheric Optics

Last updated on 15 December 2020