Pollen corona

Det er vår og tid for pollen – masse pollen! Nå er det furu og gran som blomstrer og det er enorme mengder. Alt blir dekket av et tynt lag med “nysne” av pollen. På sjøen er det en gul film. Det ser litt uggent ut, men er bare pollen og ikke noe kjemisk muffens som noen har sluppet ut. Har forsøkt å holde alle vinduer lukket for å unngå at alt dekkes av pollen, men inn kommer det. Min svarte Lenovo bærebare ser ut som om den har stått urørt i ukesvis, men det er pollen som har kommet seg inn gjennom noen små vindusgløtt..

Det som er mer ukjent er at denne utrolige flommen av pollen også gir optiske utslag i form av pollen corona rundt solen. Dette er lettest å se ved solnedgang, men kan også sees når solen står høyt på himmelen. På bildet er ringene rundt solen ovale og ikke runde som ved iskrystaller – tydelig tegn på at det er pollen som står for lysspredningen.

For komplett beskrivelse av hva pollen corona og lignende lysfenomoener er, se Atmospheric Optics

Last updated on 15 December 2020