Buttsnutefrosk (Rana temporaria)

Buttsnutefrosk (Rana temporaria)

Det har vært kalde vintre de siste årene, og for noen vintre siden døde masse frosk av okygenmangel i dammen ovenfor…


Padde (Bufo bufo)

Padde (Bufo bufo)

Padden er desverre ofte å se paddeflat - altså overkjørt på veien! Det er jo tegn på at den er ganske vanlig i…