Skogsivaks (Scirpus sylvaticus)

Skogsivaks (Scirpus sylvaticus)

Skogsivaks (Scirpus sylvaticus) vokser i og nær vann, som her i et skogkledt tilsig til Nydammen, nord for Gjersjøen. Naturlig utbredelse i Europa,…


Eleocharis sp

Eleocharis sp

In the more permanent water pools around SouthWild Pantanal, I found good populations of this species. I was in luck and found them in bloom. Please help me…


Sjøsivaks (Schoenoplectus lacustris)

Sjøsivaks (Schoenoplectus lacustris)

Enkelte steder langs land og utover de grunne områdene i Gjersjøen vokser det skoger av sjøsivaks (Schoenoplectus lacustris). I år er det flere titalls…


Havsivaks (Bolboschoenus maritimus)

Havsivaks (Bolboschoenus maritimus)

Som navnet tisier trives havsivaks (Bolboschoenus maritimus) ved sjøen, og disse vokser sør på Jeløya der de vokser i tette grupper enkelte steder. Naturlig…


Dystarr (Carex limosa)

Dystarr (Carex limosa)

Ved Sjølitjernet er dystarr (Carex limosa) en av flere starrarter, men denne er nok den enkleste å artsbestemme. Med sine hengende hunnaks blir dette i mitt…


Slåttestarr (Carex nigra)

Med skikkelig forstørrelse som her, kan man se hvordan hvert fruktemne på slåttestarr (Carex nigra) ser ut som om det er bygget opp av utallige glassaktige…


Langstarr (Carex elongata)

Langstarr (Carex elongata)

Etterhvert som fruktenmene til langstarr (Carex elongata) modnes og blir tyngre, vokser også stråene litt. Resultatet er at de lange og tynne stråene bøyer seg…


Grønnstarr (Carex demissa)

Grønnstarr (Carex demissa)

Gjennom årene har (heldigvis) de menenskelagde sperrene og dreneringsanordningene i Sandbukta begynt å gå i oppløsning, slik at bekken fra åsen sakte men…


Grønnstarr (Carex demissa)

Grønnstarr (Carex demissa)

Grønnstarr (Carex demissa) ligner på beitestarr med hannakset sitter på et lengre skaft enn beitestarren og dekkskjellet på fruktemnet er mer brunt enn…