Jonsokkoll (Ajuga pyramidalis)

Jonsokkoll (Ajuga pyramidalis)

Når blomstene er nyåpnet er fargen helt fantastisk, og her har den åpnet seg noen dager etter at furuene har avsluttet blomstringen. De som var åpne da var…


Engtjæreblom (Viscaria vulgaris)

Engtjæreblom (Viscaria vulgaris)

Når både engtjæreblom og jonsokblom står i blomts er det mye rosa i landskapet og i forbifarten kan man tro det er samme art. Men for de nyskjerrige er det…


Blodstorkenebb (Geranium sanguineum)

Blodstorkenebb (Geranium sanguineum)

Jeg går aldri lei disse storblomstrete og vakre plantene - hvorfor er de ikke å finne på hagesentrene? De blomstrer lenge og blir store og flotte tuer under…


Maurarve (Moehringia trinervia)

Maurarve (Moehringia trinervia)

Vokser ofte på samme plasser som storarve og kan derfor i forbifarten forveksles. En ekstra kikk og den er lett å skille på de enkle kronbladene - på storarven…


Vanlig arve (Cerastium fontanum ssp. vulgare)

Vanlig arve (Cerastium fontanum ssp. vulgare)

Vanlig langs vei og på solrike plasser med relativt skrinn jord, som her langs Ingierstrandveien rett over Ingierstrand bad.


Tofrøvikke (Vicia hirsuta)

Tofrøvikke (Vicia hirsuta)

Uten blomster og frø er det litt vanskeligere å skille mellom tofrøvikke og firfrøvikke, men bladspissen til tofrøvikken er umiskjennelig flat, og med en liten…


Tofrøvikke (Vicia hirsuta)

Tofrøvikke (Vicia hirsuta)

Jeg la for første gang merke til denne arten i fjor, rett etter svingen ned fra Ingierstrandveien ned til Sandbukta. Desverre ble den klippet ned før jeg rakk…


Fugletelg (Gymnocarpium dryopteris)

Fugletelg (Gymnocarpium dryopteris)

Vokser overalt i den mørke og fuktige skogbunnen som her i Delingsdalen naturreservat.


Hegg (Prunus padus)

Hegg (Prunus padus)

Den kjølige våren har i år gitt heggen lang blomstringstid, og med det også forlengelelse av heggens unike duft.


Åkerforglemmegei (Myosotis arvensis)

Åkerforglemmegei (Myosotis arvensis)

Ligner mye på skogforglemmegei, men denne har mye mindre blomster - kanskje mindre enn halvparten av størrelsen på skogforglemmegei - og vokser i området her…