Jonsokkoll (Ajuga pyramidalis)

Når blomstene til jonsokkoll (Ajuga pyramidalis) er nyåpnet er fargen helt fantastisk, og her har den åpnet seg noen dager etter at furuene har avsluttet blomstringen. De som var åpne da var blassblå og støvete av de ufattelige mengdene med furupollen.

Naturlig utbredelse i Europa.

Sandbukta, 1420 Svartskog, Norway

Last updated on 29 June 2024