Lodnebregne (Woodsia ilvensis)

Denne bregnen har et treffende navn som er mest tydelig før bladene er utvokst, da de hvite dunaktige hårene dominerer. Denne forsommeren har det regnet jevnt, og dermed blir dette året der den får vokse sitt potensial på sin skrinne plass blandt mosen.

Naturlig utbredelse i subarktiske og tempererte nordlige halvkule.

Lodnebregne (Woodsia ilvensis)

Lodnebregne (Woodsia ilvensis)

Last updated on 1 May 2023