Rødflangre (Epipactis atrorubens)

Dette er første gang jeg ser en rødflangre i området. Den står ganske så mørkt under grantrær i blandingsskogen i Delingsdalen.

Jeg la merke til den for noen uker siden og har ventet i spenning på å se om dette er en bredflangre eller rødflangre. Når knoppene endelig åpnet seg var det ingen tvil! Den fantastiske dype, søte og krydrete duften er det bare rødflangren som deler ut.

Hvilke insekter er det den lokker med denne duften, og hvilke er det som bestøver den?

27.07.2011: Når jeg i dag tok en tur bort, fant jeg ingen voksende frøkapsler – altså ingen bestøvning i år. Alle de gangene jeg var bortom denne blomstrinsperioden, var den uten insektbesøk, så det er tydeligvis dårlig med de insekter som har relasjon til rødflangre her.

Naturlig utbredelse i Europa til Vest-Sibir og Kaukasus.

Rødflangre (Epipactis atrorubens)

Rødflangre (Epipactis atrorubens)

Rødflangre (Epipactis atrorubens)

Rødflangre (Epipactis atrorubens)

Rødflangre (Epipactis atrorubens)

Last updated on 27 May 2024