Nattfiol (Platanthera bifolia)

Endelig har jeg oppdaget områdets flere nattfioler (Platanthera bifolia)! Hvorfor jeg ikke har sett de før er for meg besynderlig, men kanskje fordi jeg ikke har sett der de vokser til rett tid!

Denne vokser på Ingierstrand bad, og der hverken fotograferer eller studerer jeg floraen i høysesongen – alt for mange folk! Dessuten vil jeg ikke skape oppmerksomhet på blomster som da sannsynligvis enten blir plukket eller tatt med rot.

Nattfiol (Platanthera bifolia)
Her sees tydelig de parallelle polliniene til nattfiol (Platanthera bifolia).

Nattfiol lukter helt fantastisk – en helt unik sødme. Blandt orkideer er duft ingen selvfølge!

Når det er sagt forstår jeg ikke hvor fiol kommer fra, da dette er en orkide! Natt-delen er forståelig, da den har tilpasset seg nattpollinatorer. Men fiol……?

Det er sannsynlig at du ser en grov nattfiol (Platanthera chlorantha), og da de kan vokse på samme lokasjon, kan man kanskje tro at det er samme art.

I blomst er beste skilletegn at på vanlig nattfiol sitter polliniene parallelt og nær hverandre. Hos grov nattfiol sitter de mye lenger fra hverandre men også i skråstilling, slik at de peker mot hverandre øverst og fra hverandre nederst.

Naturlig utbredelse i Europa, Middelhavslandene til Mongolia.

Nattfiol (Platanthera bifolia)

Nattfiol (Platanthera bifolia)

Last updated on 28 June 2024