Storkonvall (Polygonatum multiflorum)

Storkonvall (Polygonatum multiflorum) vokser vanlig i området, på skrinne og karrige steder langs vei og i skog. Den blomstrer omtrent samtidig med liljekonvallen, men i motsetning til liljekonvallen lukter den ikke, og den blir nok for det meste oversett.

Naturlig utbredelse i Europa til Kaukasus.

Storkonvall (Polygonatum multiflorum)

Storkonvall (Polygonatum multiflorum)

Storkonvall (Polygonatum multiflorum)

Storkonvall (Polygonatum multiflorum)

Sandbukta, 1420 Svartskog, Norway

Last updated on 5 July 2024