Nattfiol (Platanthera bifolia)

Nattfiol (Platanthera bifolia) har oftest kun to store og brede blader ved bakken – resten av veksten går til blomsterstanden, som har noen få smale blader.

Naturlig utbredelse i Europa, Middelhavslandene til Mongolia.

Nattfiol (Platanthera bifolia)

Last updated on 28 June 2024