Nattfiolen har oftest kun to store og brede blader ved bakken – resten av veksten går til blomsterstanden, som har noen få smale blader.

Related Photos