Bergskrinneblom (Arabis hirsuta)

Vokser enkelte steder langs Ingierstrandveien på de solrike og skrinne strekningene. Disse mellom Sandbukta og Ingierstrand – syd for storgranen. Minner om kålskrinneblommen som også vokser her, men den er ikke så vrien å skille på for den er uten hår.

Last updated on 15 December 2020