Tårnurt (Turritis glabra)

Tårnurt (Turritis glabra) vokser spredt her i Sandbukta. Denne i hagen til nummer 1 – det største eksemplaret jeg har sett og kommer sikker til å bli rundt 150 cm høy. Den står tett ved sukkermaurtue i en sydskråning. Den andre store i en fjellskrent i krysset ved Ingierstrandveien.

Det er fascinerende hvordan hver blomst i blomsterstanden snor seg i spiralform rundt hovedstilken.

Naturlig utbredelse i temperert nordlige halvkule til tropiske fjell.

Tårnurt (Turritis glabra)

Tårnurt (Turritis glabra)

Sandbukta, 1420 Svartskog, Norway

Last updated on 30 June 2024