Normalt er bladene grønne, men når voksestedet er så solrikt som her hos nummer 1, blir bladene over rosetten ved bunnen røde som her.

Related Photos