Tårnurt (Turritis glabra)

Normalt er bladene til tårnurt (Turritis glabra) grønne, men når voksestedet er så solrikt som her hos nummer 1, blir bladene over rosetten ved bunnen røde som her.

Naturlig utbredelse i temperert nordlige halvkule til tropiske fjell.

Tårnurt (Turritis glabra)

Tårnurt (Turritis glabra)

Tårnurt (Turritis glabra)

Sandbukta, 1420 Svartskog, Norway

Last updated on 30 June 2024