Gul nøkkerose (Nuphar lutea)

Gul nøkkerose (Nuphar lutea) er en umiskjennelig og kjær plante vi finner i tjern, vann og elver. Enkelte steder kan en komme på nært hold helt tørrskodd, som her i Nydammen, nord for Gjersjøen.

Naturlig utbredelse i Europa til Sibir, Xinjiang, nordlige Algerie.

Last updated on 29 June 2023