Gullstjerne (Gagea lutea)

Disse vokser i en stor samling i hagen til nummer 1, men også hos meg har det spredt seg et eksemplar. Blomstrer veldig tidlig – samtidig med hestehov og blåveis.

I motsetning til scilla lukter disse ingentig.

Gullstjerne (Gagea lutea)

Gullstjerne (Gagea lutea)

Last updated on 2 May 2024