Gul nøkkerose har store blader – opptil 40 cm lange.

Related Photos