Gul nøkkerose (Nuphar lutea)

Det vokser en stor bestand gule vannliljer der elven renner inn i Sjølitjernet. Ellers vokser den i små grupper langs myren og i de små kulpene innimellom.

Mon tro om det også vokser soleinøkkerose her, for jeg har sett noen med mindre blader og antatt at de er spinkle utgaver av gul nøkkerose.

Mye av gleden med turene er å komme hjem og finne ut at det man i årevis har antatt er en art slettes ikke er det. Da blir det nye turer for å finne ut om de andre artene også er å finne.

Naturlig utbredelse i Europa til sibir og Xinjiang, Nord-Algerie.

Gul nøkkerose (Nuphar lutea)

Gul nøkkerose (Nuphar lutea)

Gul nøkkerose (Nuphar lutea)

60.2578,11.5078 

Last updated on 12 June 2024