Myrkongle (Calla palustris)

Enkelte steder i Gjersjøen står myrkonglene så tett at de er helt dominerende. De trives der det er skikkelig gjørmete.

Naturlig utbredelse i Europa til Japan, subantarktisk America.

Last Updated on 23 April, 2023 by morten

Related Photos