Bukkebeinurt (Ononis arvensis)

En vakker og storblomstret erteplante som jeg ser for første gang her på Hovedøya. Planten er full av kjertelhår som utsondrer en spesiell lukt.

Bukkebeinurt (Ononis arvensis)

På min vandring rundt øya kom jeg over to tette og livskraftige bestander, som forhåpentligvis også sprer seg til nye lokasjoner.

Bukkebeinurt (Ononis arvensis)

Jeg har også funnet bukkebeinurt på Jeløya i Moss.

Naturlig utbredelse i Europa til nordvestlige Kina, vestlige Himalaya.

Last updated on 4 May 2023