Jonsokkoll (Ajuga pyramidalis)

Som det vitenskapelige navnet tilsier er jonsokkoll (Ajuga pyramidalis) en plante med sterkt geometrisk vekstform. Den avviker så mye fra andre vekster at den er lett å se, til tross for at den ikke blir høyere enn 15-20 cm. Til tross for det har jeg kun funnet den i området mellom Sandbukta og Ingierstrand.

Naturlig utbredelse i Europa.

Jonsokkoll (Ajuga pyramidalis)

Jonsokkoll (Ajuga pyramidalis)

Sandbukta, 1420 Svartskog, Norway

Last updated on 29 June 2024