Kvassdå (Galeopsis tetrahi)

Med så infernalsk tett behåring som kvassdå (Galeopsis tetrahi) har på spesielt stenglene, er det ikke mange insektlarver som får seg noe å spise på denne planten.

Jeg kan faktisk heller ikke huske å ha sett noen spise av kvassdå, slik eksempelvis neslesommerfugllarvene gjør på brennesle.

Her er det et insekt som har gnafset i seg noe munnfuller (på høyre horisontale bladstilk), men heller ikke noe mer. Det er tydelig hvilken prioritering som bestemmer behåringen – bladstilken har mye mindre enn hovedstengelene, der veksten skjer og til syvende og sist formeringen i form av blomstene.

Naturlig utbredelse i Europa til Vest-Sibir.

Kvassdå (Galeopsis tetrahi)

Sandbukta, 1420 Svartskog, Norway

Last updated on 27 June 2024