Åkermåne (Agrimonia eupatoria)

Åkermåne (Agrimonia eupatoria) vokser tallrik på oversiden av Ingierstrandveien over Sandbukta, men jeg har ikke sett den andre plasser i området enn så lenge.

Blomsterstenglene kan bli lange og duver etterhvert tung i landskapet om de ikke finner støtte på nabovekster. Således er stengelen nesten i konstant bevegelse, noe som gjør nærfoto en smule utfordrende.

Naturlig utbredelse i Makaronesia, Europa til Aftghanistan, Nordvest-Afrika.

Åkermåne (Agrimonia eupatoria)
Mange teger og biller besøker blomstene.

Sandbukta, 1420 Svartskog, Norway

Last updated on 7 July 2024