Gåsemure (Potentilla anserina)

Disse eksemplarene i Sandbukta er virkelig kraftige. Ofte vokser gåsemuren på virkelig skrinne og nærigsfattige områder og blomstene er da halvparten så store som disse. Med så godt jordsmonn ville den normalt bli utkonkurrert av andre vekster, men her skyller sjøvannet over ved flo og sønnavind, så dette er gåsemurens rike.


Den vokser mellom store mengder blåskjellskall – det skimtes som hvite elementer i bildet.

Last updated on 15 December 2020