Kjøttnype (Rosa dumalis)

Kjøttnypen ligner steinnype og de kan krysses og hver av de har mange underarter som kun kan skilles ved detaljert studie. Selv biologer kan slite med å skille underartene og krysningene. Men de dypere rosa er mest sannsynlig kjøttnype når griffelen er tett behåret i motsetning til stennypen som har lite hår på griffelen.

Dette eksemplaret vokser i hagen til nummr 2.

Kjøttnype (Rosa dumalis)

Kjøttnype (Rosa dumalis)

Last updated on 15 December 2020