Åkermåne (Agrimonia eupatoria)

Før blomstring er åkermåne (Agrimonia eupatoria) lett å kjenne i gjen på de lodne og flikete bladene.

Naturlig utbredelse i Makaronesia, Europa til Afganistan, Nordvest-Afrika.

Åkermåne (Agrimonia eupatoria)

Sandbukta, 1420 Svartskog, Norway

Last updated on 8 July 2024