Grågås (Anser anser)

En grågås (Anser anser) som hekker i toppen av et tre! Denne damen har av en eller annen grunn fått et øye for å hekke i trær! Her har hun lagt seg til på taket til et stort skjærerede hos naboen. Gåsa har gjort dette i mange år nå, så spørsmålet er om ungene også kommer til å gjøre det samme når de skal hekke!

Gåsunger forlater redet kort tid etter klekking og ut til vannet. Det utrolige er jo at når ungene er klare til å forlate redet er eneste metode å hoppe eller ramle ned 6-7 meter!

Her har gåsemor vært heldig (eller flilnk) med valg av redeplass, for furutreet hun hekker i er fullt av fjærende grener helt ned til bakken på en side treet, mens det vokser busker 2-3 meter opp rundt furuen på de andre sidene.. Om ungene ikke klarer å balansere ut på grenene, kan de likevel falle rette ned på stengrunn. Om ikke det er nok kan de bli spist av både kråker og måker.

For få dager siden var det gåseleven om morgenen, og jeg visste da at gåsemor hadde unger på farten. Når jeg kom bort til redet satt det en fiskemåke der, så det var tydelig at ungene var ute. Kanskje var det en død unge der, eller et uklekket egg. Redet er for høy til å å kunne se. Jeg så ikke noe til ungene den dagen, men noen dager senere så jeg 2 knøttsmå unger svømme utenfor pynten. Det var også 3 andre gjess som fulgte med på litt avstand. Kanskje fjordårets unger som hjelper til med årets barneoppdragelse?

Tiden vil vise om de to blir voksne.

Den høres slik ut:

Sandbukta, 1420 Svartskog, Norway

Last updated on 6 July 2024