Etter en langvarig flom i Gjersøelven skulle jeg sjekke om det var noen gjenværende bekkeblom å ta bilder av. Like før jeg nådde hva som så rimelig avblomstret ut, bykset det ut en andemor med unger fra vegetasjonen.

Det ble ingen bekkeblom for meg her i år, men i steden en koselig “gakk-gakk”-opplevelse!

Related Photos

No related posts.