Kattugle (Strix aluco)

Kattugle (Strix aluco)

Over tid la jeg merke til at spesielt på ettermiddagene var det et veldig spetakkel fra flere svarttroster i samme…


Grågås (Anser anser)

Grågås (Anser anser)

I går kom 5 små Grågås (Anser anser) nøster til verden, noe som var synlige for de som bryr seg om livet i naturen. For…


Brown-necked Raven (Corvus ruficollis)

Brown-necked Raven (Corvus ruficollis)

This was a lovely encounter as they were so relaxed and unprovoked by my presence. They are not endemic to Socotra and…


Black-crowned Sparrow-Lark (Eremopterix nigriceps ssp. melanauchen)

Black-crowned Sparrow-Lark (Eremopterix nigriceps ssp. melanauchen)

This location was full of bird song from the black-crowned sparrow-lark and other bird species. Most of Socotra is…


Fiskemåke (Larus canus)

Fiskemåke (Larus canus)

Årets hekkesesong for fiskemåke (Larus canus) har vært en fantastisk suksess! Denne flyvedyktige ungen er en av over…


Fiskemåke (Larus canus)

Fiskemåke (Larus canus)

Sommeren 2021 har vært en dundrende suksess for fiskemåke (Larus canus) på Fyrsteilene med over 100 unger i flyvedyktig…


Fiskemåke (Larus canus)

Fiskemåke (Larus canus)

En ung fiskemåke (Larus canus) roper etter mat, men kanskje har den alt blitt servert sitt siste måltid av sine…


Fiskemåke (Larus canus)

Fiskemåke (Larus canus)

En ung fiskemåke (Larus canus) venter på å bli matet, men kanskje har den alt blitt servert sitt siste måltid av sine…


Siland (Mergus serrator)

Siland (Mergus serrator)

En Siland (Mergus serrator) kommer tilbake fra en matpause i fjorden, og etter å ha klart å navigere seg gjennom…


Fiskemåke (Larus canus)

Fiskemåke (Larus canus)

En ung fiskemåke (Larus canus) roper etter mat, men kanskje har den alt blitt servert sitt siste måltid av sine…


Fiskemåke (Larus canus)

Fiskemåke (Larus canus)

Fiskemåke (Larus canus) er en av flere måkearter som hekker på Fyrsteilene, og her er en som har lykkes med å fostre…


Fiskemåke (Larus canus)

Fiskemåke (Larus canus)

Fiskemåke (Larus canus) er en av flere måkearter som hekker på Fyrsteilene, og her er en av mange som i år har lykkes…