Archive for 'Oxalidaceae'

Tree oxalis (Oxalis peduncularis)

Tree oxalis (Oxalis peduncularis)

The long hairs collect the moisture from the clouds softly passing over them and slowly accumulates into a large drop seen here.

Tree oxalis (Oxalis peduncularis)

Tree oxalis (Oxalis peduncularis)

Grows widespread along the path in the park.

Gjøkesyre (Oxalis acetosella)

Det nærmer seg høstjevndøgn. Skyggene blir lengre og lengre, og lyset så dunkelt at også den lite lyskrevende gjøkesyren må slippe taket og vente på ny vår. Etter klorofyllet står en blekhvit skygge igjen før bladet visner helt.

Gjøkesyre (Oxalis acetosella)

Gjøkesyre er en av flere vekster der symmetri er fremtredende, og frøkapslene er intet unntak.

Gjøkesyre (Oxalis acetosella)

Gjennom hele sommeren kan man se disse bladene i skogbunnen. Der det er mest lysfattig kan gjøkesyrebladene være den eneste bladvekst. Her er bladet i “åpen” stilling. Som lukket, er bladene brettet nedover inn mot stengelen.

Gjøkesyre (Oxalis acetosella)

Vokser vanlig og tallrik i buskas og skogbunn som har mye lys før bladverket til busker og trær er fullt utvokst. Enkelte steder blomstrer den så rikt og utbredt at det kan se ut som hvitveis. Den blomstrer i kort tid, og man må vente til neste år for ny fotomulighet om det er vind […]