Archive for 'Oxalidaceae'

Gjøkesyre (Oxalis acetosella)

Gjøkesyre (Oxalis acetosella)

Gjøkesyre er en hardfør plante som trives i lysfattige skogbunner og er lett å kjenne igjen. Her vokser den i et dalsøkk med dype torvmoser og masse mygg. Naturlig utbredelse i Europa til Japan.

Gjøkesyre (Oxalis acetosella)

Gjøkesyre (Oxalis acetosella)

Om våren kan denne arten danne irrgrønne tepper på mørke skogbunner og der det er litt ekstra lys kan de være som matter av hvitveis, faktisk. Men ekstra spennende er det når man finner uvanlige voksesteder som her langt oppe på en furustamme! Furutreet var i sin spede barndom to planter som år etter år […]

Tree oxalis (Oxalis peduncularis)

Tree oxalis (Oxalis peduncularis)

The long hairs collect the moisture from the clouds softly passing over them and slowly accumulates into a large drop seen here. Native range is Bolivia to Colombia.

Tree oxalis (Oxalis peduncularis)

Tree oxalis (Oxalis peduncularis)

Grows widespread along the path in the Yanacocha reserve. Native range is Bolivia to Colombia.

Gjøkesyre (Oxalis acetosella)

Gjøkesyre (Oxalis acetosella)

Det nærmer seg høstjevndøgn. Skyggene blir lengre og lengre, og lyset så dunkelt at også den lite lyskrevende gjøkesyren må slippe taket og vente på ny vår. Etter klorofyllet står en blekhvit skygge igjen før bladet visner helt.

Gjøkesyre (Oxalis acetosella)

Gjøkesyre (Oxalis acetosella)

Gjøkesyre er en av flere vekster der symmetri er fremtredende, og frøkapslene er intet unntak.

Gjøkesyre (Oxalis acetosella)

Gjøkesyre (Oxalis acetosella)

Gjennom hele sommeren kan man se disse bladene i skogbunnen. Der det er mest lysfattig kan gjøkesyrebladene være den eneste bladvekst. Her er bladet i “åpen” stilling. Som lukket, er bladene brettet nedover inn mot stengelen.

Gjøkesyre (Oxalis acetosella)

Gjøkesyre (Oxalis acetosella)

Vokser vanlig og tallrik i buskas og skogbunn som har mye lys før bladverket til busker og trær er fullt utvokst. Enkelte steder blomstrer den så rikt og utbredt at det kan se ut som hvitveis. Den blomstrer i kort tid, og man må vente til neste år for ny fotomulighet om det er vind […]