Gjøkesyre (Oxalis acetosella)

Gjøkesyre (Oxalis acetosella)

Gjøkesyre (Oxalis acetosella) er en hardfør plante som trives i lysfattige skogbunner og er lett å kjenne igjen. Her…


Gjøkesyre (Oxalis acetosella)

Gjøkesyre (Oxalis acetosella)

Om våren kan gjøkesyre (Oxalis acetosella) danne irrgrønne tepper på mørke skogbunner og der det er litt ekstra lys kan…


Gjøkesyre (Oxalis acetosella)

Gjøkesyre (Oxalis acetosella)

Denne våren har det tatt lang tid for knoppene å åpne seg, og de nedoverbøyde hodene ser ut som små klokker mellom de…


Tree oxalis (Oxalis peduncularis)

Tree oxalis (Oxalis peduncularis)

The long hairs collect the moisture from the clouds softly passing over them and slowly accumulates into a large drop…


Tree oxalis (Oxalis peduncularis)

Tree oxalis (Oxalis peduncularis)

Grows widespread along the path in the Yanacocha reserve. Native range is Bolivia to Colombia.


Gjøkesyre (Oxalis acetosella)

Gjøkesyre (Oxalis acetosella)

Det nærmer seg høstjevndøgn. Skyggene blir lengre og lengre, og lyset så dunkelt at også den lite lyskrevende…


Gjøkesyre (Oxalis acetosella)

Gjøkesyre (Oxalis acetosella)

Gjøkesyre er en av flere vekster der symmetri er fremtredende, og frøkapslene er intet unntak.


Gjøkesyre (Oxalis acetosella)

Gjøkesyre (Oxalis acetosella)

Gjennom hele sommeren kan man se disse bladene i skogbunnen. Der det er mest lysfattig kan gjøkesyrebladene være den…


Gjøkesyre (Oxalis acetosella)

Gjøkesyre (Oxalis acetosella)

Vokser vanlig og tallrik i buskas og skogbunn som har mye lys før bladverket til busker og trær er fullt utvokst.…