Gjøkesyre (Oxalis acetosella)

Om våren kan denne arten danne irrgrønne tepper på mørke skogbunner og der det er litt ekstra lys kan de være som matter av hvitveis, faktisk. Men ekstra spennende er det når man finner uvanlige voksesteder som her langt oppe på en furustamme!

Furutreet var i sin spede barndom to planter som år etter år vokste seg tettere og tettere til de til slutt ble ett tre, med en kløft der de fusjonerte. I denne kløften har det sakte men sikkert samlet seg barnåler og blader og litt mose har vokst til, dermed nok til at denne samlingen gjøkesyre har kunnet etablere seg. Og trives gjør de, for blomster er energikrevende.

Et lite kunstverk – for de som er i nuet når de spaserer i vårskogen!

Naturlig utbredelse i Eurasia.

Last updated on 2 May 2023