Gjøkesyre (Oxalis acetosella)

Det nærmer seg høstjevndøgn. Skyggene blir lengre og lengre, og lyset så dunkelt at også den lite lyskrevende gjøkesyren må slippe taket og vente på ny vår.

Etter klorofyllet står en blekhvit skygge igjen før bladet visner helt.

Last updated on 15 December 2020